Szkolenia

 

SOTO organizuje kursy i szkolenia zarówno dla pracowników niższego jak i wyższego szczebla. Szkolenia prowadzimy w naszych obiektach oraz dojeżdżamy do klienta. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji:

 

 

> PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

 

Proponujemy Państwu programy szkoleniowe, które mają na celu przygotowanie uczestników do udzielania pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Programy opierają się na scenariuszach postępowania wykorzystywanych przez profesjonalnych ratowników medycznych.

Podczas szkolenia kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC- - European Resuscitation Council oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, i odbywa się pod okiem instruktorów którzy są ratownikami medycznymi posiadającymi doświadczenie zdobyte w pogotowiu ratunkowym i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLEŃ BLS

(Basic Life Support)

 

BLS PODSTAWOWY + PEDIATRYCZNY –6 h zegarowych OBEJMUJE:

 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego

Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej

Ocena funkcji życiowych poszkodowanego

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych

Postępowanie w przypadku zadławień

Postępowanie w przypadku urazów: złamania, krwotoki, poparzenia, porażenie prądem itd.

Resuscytacja dzieci i niemowląt

Stany zagrożenia życia u dzieci

BLS ROZSZERZONY + AED - 6 h zegarowych OBEJMUJE:

 

Zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego

Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej

Ocena funkcji życiowych poszkodowanego

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym

Postępowanie w przypadku zadławienia

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Użycie automatycznego defibrylatora AED

Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa

Postępowanie w przypadku wstrząsu

Postępowanie urazowe – krwotoki, oparzenia, złamania

Stany nagłe: zatrucia, drgawki, zawał

Postępowanie w porażenia prądem

Postępowanie w przypadku ukąszeń i użądleń

 

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach praktycznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych podczas prowadzenia skutecznej akcji ratunkowej. Uczestnicy biorą również udział w scenkach sytuacyjnych, w których podlegają bieżącej ocenie.

 

Indywidualna ocena obejmuje:

 

Prawidłową ocenę sytuacji

Dbałość o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego

Zastosowanie odpowiednich technik ratunkowych oraz poprawność ich wykonania

Umiejętność działania w sytuacji stresowej

Umiejętność pokierowania grupą przypadkowych świadków

SPRZĘT SZKOLENIOWY

Do zajęć praktycznych wykorzystujemy profesjonalny sprzęt firmy Laerdal:

 

Fantomy do nauki resuscytacji

Defibrylatory szkoleniowe AED

Maty ćwiczeniowe

Apteczki pierwszej pomocy

Ewentualnie dodatkowy sprzęt ratowniczy w zależności od wspólnie ustalonego planu szkolenia

 

KORZYŚCI Z NASZYCH SZKOLEŃ:

 

Personel bardzo dobrze wyszkolony w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

Wzmocnienie pewności siebie personelu w obliczu zagrożeń

 

Zdobycie wiedzy umożliwiającej szybkie i skuteczne zareagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 

Ciekawa forma zajęć dzięki zastosowaniu metod aktywizujących, gwarantująca satysfakcje uczestników ze szkolenia

 

Zintegrowanie zespołu, udoskonalenie umiejętności pracy w grupie

 

Plan szkolenia dostosowany do specyfiki zagrożeń występujących na stanowiskach pracy

 

Imienne certyfikaty ukończenia kursu honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy

 

   Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają Dyplom Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy zrealizowany w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku.

 

 

 

Prowadzący szkolenie:

Katarzyna Szynal

 

Instruktor Ratownictwa Medycznego

praktyka i duże doświadczenie w zawodzie wykonywanym z pasją

 

Wyślij do nas maila na: soto@soto.waw.pl

- odpowiemy na każde zapytanie.

 

 

 

SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe

Tel.: +48 22 299 01 30

recepcja@soto.waw.pl

Jeśli zauważyłeś błąd na stronie - zgłoś nam na maila: redakcja@soto.waw.pl

Poleć tę stronę: