REGULAMIN SOTO

ważny od 16 maja 2018r.

 

 

 

§ 1 - INFORMACJE OGÓLNE:

 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem soto.waw.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług przez SOTO.

 

2. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest firma SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-749), ul. Wiosenna 2/246 (zwana dalej Administratorem), NIP:1132958982, REGON: 369055015, KRS: 0000710600, tel. +48 22 299 01 30.

 

3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW. Przydatne może być także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, bądź wyłączeniu ich obsługi w przeglądarce użytkownika, mogą nie być dostępne wszystkie funkcje Serwisu. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery, urządzenia przenośne, smartfony itp.) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

 

§ 2 - PRZEDMIOT SERWISU:

 

 

1. Przedmiotem Serwisu jest popularyzacja, promocja informacji związanych z kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu, a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką oraz organizacja i prowadzenie aktywności i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym;

 

2. Administrator serwisu prowadzi Klub SOTO – Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe. Za pośrednictwem serwisu można zapisać się na zajęcia do Klubu SOTO;

 

 

 

§ 3 - KORZYSTANIE Z SERWISU:

 

 

I. KLUB SOTO - DALEKOWSCHODNIE CENTRUM KULTURALNO-SPORTOWE:

 

1. SOTO organizuje zajęcia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne i treningi sztuk walki dla osób, które ukończyły 14 lat oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów sztuk walki, a także zajęcia dydaktyczne związane z Kulturą i Sztuką, w tym przede wszystkim Dalekiego Wschodu.

 

 2. Na zajęcia można zgłaszać się przez cały rok. W zajęciach prowadzonych w Klubie SOTO mogą brać udział osoby, które: zapoznały się i zaakceptowały Regulamin poprzez (za osoby niepełnoletnie - zgłasza i akceptuje Rodzic lub Opiekun) Zgłoszenie w formie formularza elektronicznego (przez Internet na stronie soto.waw.pl - w zakładce Strefa Klienta )  lub poprzez wypełnienie i podpisanie druku formularza rejestracyjnego w Recepcji Klubu; w przypadku korzystania z zajęć w formie ruchowej zaakceptowały Oświadczenie o stanie zdrowia (za osoby niepełnoletnie wymagana jest akceptacja Rodzica lub prawnego Opiekuna); wniosły odpowiednią opłatę za udział w zajęciach ruchowych lub innych zajęciach dydaktycznych (zgodnie z Cennikiem SOTO); zarejestrowały swoją obecność na zajęciach poprzez zeskanowanie kodu kreskowego swojej karty SOTO-ID w komputerowym urządzeniu rejestrującym za każdy wykorzystany trening lub zajęcia. Osoby korzystające z Programów Rabatowych (np. Multisport +, FitProfit itp.) każdorazowo rejestrują swoją obecność na zajęciach zgodnie z wytycznymi danego programu oraz odnotowują obecność w SOTO. Klub SOTO nie ubezpiecza uczestników zajęć od NNW.

 

 3. Uczestnicy aktywności, zajęć, kursów powinni dokonywać wszelkich wpłat poprzez Strefę Klienta i zintegrowany z nią bezpieczny system płatności elektronicznych Przelewy24.pl (możliwy jest wówczas rabat 5% na płatności za zajęcia okresowe po wpisaniu kodu rabatowego "P24" oraz zatwierdzeniu go wciskając przycisk "Aktywuj") lub na Konto Klubu lub na miejscu, w Recepcji w Klubie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Rabat P24 możliwy jest z uwagi na automatyzację całego procesu płatności i księgowania w systemie obsługi klienta. Pozostałe formy płatności przewidują opłaty wg cennika standardowego.

 

 Klientowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn oraz w dowolnym momencie, jeżeli SOTO nie wywiązuje się z zawartej umowy. W przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez SOTO klientowi przysługuje zwrot wpłaconych środków do poziomu, z którego SOTO się nie wywiązało. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z SOTO nie przysługuje Uczestnikowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli SOTO wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta. Niniejszym Uczestnik zostaje poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (SOTO) utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 Każda osoba, która dokonywała 3 kolejnych terminowych płatności, od czwartej kolejnej może otrzymywać Rabat za Ciągłość opłat. Aby z niej skorzystać należy sprawdzić czy spełnia się warunki i należy wysłać e-mail na adres recepcja@soto.waw.pl. Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy klubu obsługa Recepcji przekaże kod rabatowy, który po wpisaniu w odpowiednie pole podczas Kupowania karnetu pozwoli uzyskać 5% zniżki. Warto zachowywać ciągłość opłat bez ani jednego dnia przerwy.

 

Osoby, które ćwiczą rodzinnie, czyli przynajmniej 2 osoby z tego samego gospodarstwa domowego mogą ubiegać się także o zniżkę 5% z tytułu Zniżki Rodzinnej. W tym celu również należy napisać e-mail do Recepcji ze wskazaniem imienia i nazwiska osób ubiegających się o taką zniżkę. Ważne, aby okresy karnetów pokrywały się ze sobą.

 

Każdorazowo Recepcja SOTO zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zasadności użycia kodu rabatowego, a w przypadku naruszenia określonych zasad będzie zwracała się o uzupełnienie opłat.

 

Rabat za Ciągłość i Zniżka Rodzinna, nie sumują się.

 

Jeśli płatność dokonywana jest na konto, prosimy o podawanie w tytule płatności imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz czasu/okresu/daty trwania karnetu. Jeśli takiej informacji nie będzie, system domyślnie przyjmie datę karnetu obowiązującą od daty płatności. Uczestnicy rozpoczynający zajęcia lub powracający po dłuższej przerwie spowodowanej chorobą mogą dokonać opłaty za pojedyncze zajęcia, za jeden tydzień lub dwa tygodnie zajęć, w zależności który wariant jest korzystniejszy dla ćwiczącego. Wysokość opłat za inne zajęcia dydaktyczne zostaje każdorazowo podana w Cenniku dla danych zajęć. W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z Recepcją lub Kierownictwem Klubu. Użytkownicy chcący korzystać bądź już korzystający z zajęć w Klubie SOTO powinni założyć swoje konto w Strefie Klienta na stronie soto.waw.pl - przechodząc do strony: https://soto-warszawa-cms.efitness.com.pl. Dzięki temu mogą łatwo sprawdzać swoje płatności, obecności oraz dokonywać rezerwacji na zajęcia, dokonywać rezerwacji na zajęcia regularne, kursy i staże, na które jest ona wymagana np. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Niewykorzystane treningi nie przechodzą na kolejny okres.

 

 4. Istnieje możliwość korzystania z Treningów Indywidualnych z instruktorem. Opłaty za zajęcia zostały podane w Cenniku. Treningi Indywidualne mogą być uzgadnianie tylko i wyłącznie poprzez Recepcję SOTO, w miarę dostępności sal treningowych i instruktorów.

 

 5. Dla członków najbliższej rodziny możliwa jest specjalna zniżka – dotyczy tylko użytkowników z tej samej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa). Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach oraz zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego. Uczestnik zajęć każdorazowo zgłaszając się na zajęcia i/lub dokonując płatności zawiera z Klubem SOTO umowę na świadczenie określonej usługi. Uczestnik zajęć w ramach jednej opłaty za dany okres, może korzystać z dowolnych treningów we wszystkich dostępnych dla danych zajęć lokalizacjach, do wyczerpania limitu opłaconych zajęć. Rozkład zajęć dla wszystkich grup został podany w Ulotce Informacyjnej oraz na stronie soto.waw.pl. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (matury, egz. wstępne, dodatkowe zarządzenia dyrekcji szkoły, jeśli dotyczy itp.) oraz w święta treningi nie odbywają się lub odbywają się w innych godzinach i/lub w innym miejscu. W przypadku pokrycia się terminu treningu z terminem stażu niektóre treningi mogą zostać odwołane. Powyższe zmiany terminarza treningów nie powodują zmiany wysokości opłat. Wszelkie Rabaty (np. Euro26, Benefitsystem, Karta MultiSport+, Eurorabat itp.) naliczane są od kwoty podstawowej i nie można ich łączyć z innymi Rabatami (np. ze zniżką rodzinną, karnetami, opłatami za zajęcia indywidualne).

 

 6. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą treningową. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą. Osoby oglądające zajęcia obowiązuje Etykieta Dojo, w szczególności zakaz porozumiewania się z ćwiczącymi, cisza i nieprzeszkadzanie w zajęciach oraz godna pozycja. Oglądając zajęcia nie wolno rozmawiać, chodzić po sali, jeść i pić oraz przyjmować lekceważącej pozycji. W kulturze dalekowschodniej leżenie bądź siadanie z nogami skierowanymi do przodu może być właśnie oznaką lekceważenia.

 

 7.    Wejście do SOTO Dojo umiejscowione jest z boku budynku ul. Z.Romaszewskiego 23 (dawna ul.Duracza 23), po schodkach. Dostęp poprzez domofon, tylko w godzinach zajęć SOTO oraz na około 30 minut przed pierwszymi treningami danego dnia.

 

   Aby dostać się do Dojo postępuj zgodnie z instrukcją na domofonie: SOTO - wybierz nr "01". Po zgłoszeniu Obsługi - Recepcji drzwi na chwilę zostają odblokowane i można wejść do środka. Wejście jest monitorowane przez ochronę budynku.

 

   W szatni na parterze, tak jak w Japonii, należy zostawić obuwie, w którym przyszliśmy z dworu oraz najlepiej także okrycia wierzchnie (np. kurtkę, płaszcz). Pomieszczenie to jest zamknięte choć nie jest monitorowane ciągle. Ubrania zostawiamy tam na własną odpowiedzialność. Na pierwsze piętro udajemy się na boso. Nie używamy klapek. Z sali korzystamy gościnnie i bardzo prosimy nie ruszać żadnych przedmiotów na korytarzach, gdyż są to rzeczy należące do szkoły i do dzieci. Na piętrze jest Recepcja SOTO, w której można dokonać rejestracji do klubu oraz zarejestrować wejście na każde zajęcia. Rezerwacji zajęć prosimy w miarę możliwości dokonywać wcześniej poprzez system internetowy on-line. Jeśli ktoś nie ma jeszcze konta w naszym systemie, może takie konto założyć wcześniej przez internet w Strefie Klubu. Założenie konta i każdorazowa wcześniejsza rezerwacja zajęć usprawni obsługę i skróci czas rejestracji wejścia na zajęcia.

 

   Recepcja po zarejestrowaniu wejścia na dane zajęcia pokieruje do odpowiedniej szatni. W szatni przebieramy się i przechodzimy na salę treningową na boso. W szatni są ubikacje i prysznice. Za pozostawione w szatni przedmioty SOTO nie odpowiada. Prosimy, w szczególności, cenniejsze przedmioty zabierać ze sobą na salę treningową.

 

Każdorazowo, zaraz po przyjściu do klubu na zajęcia należy zgłosić się do Recepcji po żeton uprawniający do wstępu na zajęcia. Żetony wydają tylko uprawnieni pracownicy Recepcji po stwierdzeniu, że są uregulowane wszelkie zobowiązania wobec SOTO. UWAGA: Wstęp na pierwsze zajęcia, tzw. "próbne" odbywa się również po zgłoszeniu się do Recepcji i otrzymaniu odpowiedniego żetonu.

 

Żeton należy przekazać upoważnionej osobie z SOTO tuż przed wejściem na salę na swoje zajęcia  lub najpóźniej bezpośrednio do osoby prowadzącej zajęcia przed przystąpieniem do zajęć.

 

Po zakończeniu treningu należy opuścić salę. Gdy wszyscy uczestnicy poprzednich zajęć wyjdą z sali, na wyraźne zaproszenie obsługi lub instruktora prowadzącego można wejść na salę na następne zajęcia.

 

Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie keikogi (kimon) lub dresów - spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy na boso na macie lub na innym podłożu. Na treningach dla zaawansowanych obowiązuje tradycyjny strój treningowy (np. dla Aikido i Ken-Jutsu - keikogi - czyli kimono) i od 2 kyu - Hakama. Na treningach Ken-Jutsu można nosić Hakama od samego początku. Grupa zaawansowana rozgrzewa się indywidualnie przed swoimi zajęciami w wyznaczonym do tego celu miejscu i w porozumieniu z prowadzącym instruktorem. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Szatnie służą przede wszystkim przebieraniu się. Wszystkie rzeczy prosimy zabierać spakowane w torby ze sobą na salę oraz cenniejsze przedmioty prosimy przekazywać w depozyt do instruktora lub na Recepcji. Z szatni do sali przechodzimy na boso. Prosimy o wcześniejsze przychodzenie osób, których zajęcia w danym dniu rozpoczynają się najwcześniej, w celu rozłożenia i umycia maty (jeśli jest to konieczne) oraz przygotowania sali do ćwiczeń. Grupa, która w danym dniu jest ostatnią, po zakończeniu swojego treningu w pierwszej kolejności składa matę (jeśli jest to konieczne) i sprząta salę treningową, a następnie składa swoje hakamy (jeśli w danej sztuce walki występują) oraz przechodzi do szatni. Na sali i/lub na Recepcji jest apteczka pierwszej pomocy. W nagłych przypadkach można z niej skorzystać w porozumieniu z instruktorem prowadzącym. Jeśli ktoś przychodzi na zajęcia z kontuzją bądź urazem należy to zgłosić do instruktora przed zajęciami. Prosimy wówczas o przygotowanie sobie plastrów, bandaży itp. we własnym zakresie.

 

8. W zajęciach może brać udział w jednej chwili maksymalnie 30 osób, chyba że są obecni asystenci pozostający do dyspozycji instruktora, wówczas liczba osób ćwiczących może być większa. O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń na dany trening oraz instruktor prowadzący.

 

 9. Każda osoba ćwicząca w Klubie SOTO ma swoje konto prowadzone w Strefie Klienta na zewnętrznym serwerze obsługiwanym na zasadzie outsourcingu - wykorzystujemy sprawdzony i zabezpieczony system eFitness. Na koncie osoby ćwiczącej w Klubie zgromadzone są podstawowe dane rejestracyjne, do których wgląd oraz możliwość zmiany ma tylko osoba ćwicząca (po zalogowaniu) i Administrator. Podając swoje dane w Zgłoszeniu prosimy o wypełnienie w szczególności danych kontaktowych do osoby bliskiej, koniecznie za jej zgodą. Służą one w nagłych wypadkach do uzyskania kontaktu i powiadomienia o nagłym zdarzeniu Użytkownika. Uzyskanie takiej zgody ciąży na Użytkowniku.

 

 10. Wypełniając Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOTO w celach obsługi zakupionych usług oraz w celach informacyjnych, dotyczących organizowanych zajęć w SOTO. SOTO nigdy nie przekazuje, nie udostępnia, nie odsprzedaje takich danych osobom trzecim. Dane zgromadzone na serwerach użytkowanych przez SOTO podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 11. Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową wysyłając korespondencję na adres: recepcja@soto.waw.pl, podając dokładnie czego dotyczy reklamacja - przedmiot reklamacji, oraz wskazując osobę, której reklamacja dotyczy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych. Odpowiedź zostanie przekazana na wskazany adres w reklamacji, drogą mailową.

 

 

§ 4 - POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA COOKIES:

 

1. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem soto.waw.pl użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie

 

 2. Chcielibyśmy, aby wszyscy użytkownicy soto.waw.pl czuli się bezpiecznie, dlatego wprowadzony jest system rejestracji i logowania do serwisu. Użytkownik po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wszystkich serwisów i usług soto.waw.pl oraz ma możliwość umieszczania artykułów, zdjęć i komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych na stronie, zamieszczania recenzji. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

 

 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników soto.waw.pl.

 

 4. Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub ich usunięcia z naszej bazy.

 

 5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu soto.waw.pl, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

 

6. Dane Osobowe: W czasie korzystania z serwisu soto.waw.pl lub zapisując się na zajęcia treningowe możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób, na przykład na Recepcji. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
Jeśli po zalogowaniu się na swoje konto w systemie obsługującym zapisy na zajęcia (Moje Treningi >> Moje Postępy), uzupełnisz dobrowolnie dane dotyczące Twoich postępów w osiąganiu celów treningowych, w tym dane medyczne (waga, wzrost, obwody ciała, skład ciała itp.), będziesz mógł Ty jak i Twój trener personalny, jeśli takiego masz u nas w klubie, śledzić Twoje postępy oraz bardziej precyzyjnie dobierać wskazania treningowe, żywieniowe oraz związane ze stylem życia. Przekazanie takich danych jest całkowicie dobrowolne i może stanowić za Twoją zgodą dodatkowy element usprawniający proces przygotowywanego dla Ciebie treningu.

 

Podając swoje dane możesz wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie i ich wykorzystywanie w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych soto.waw.pl, której Administratorem jest SOTO Sp. z o.o., ul. Wiosenna 2/246, 03-749 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) na czas nieoznaczony, czyli do odwołania przez Użytkownika. Podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie w naszym imieniu Państwa dane osobowe, na podstawie umowy, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz oraz w celu realizacji naszych zadań marketingowych, na które wyrazili Państwo odrębną zgodę dokonując zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rejestracji, to eFitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ul. Goździkowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334295, posiadającą numer NIP: 7822482230.

W związku z regulacjami dyrektywy RODO, każdorazowo po zakończeniu umowy - karnetu, jesteśmy zobligowani do usunięcia danych osobowych z systemu. Oznacza to, że osoby, które nie zachowają ciągłości karnetów, stracą swoje konto w naszym systemie i aby ponownie wykupić karnet po przerwie, będą musiały ponownie zarejestrowac się do systemu. Nie dotyczy to osób, które w danym momencie mają zaakceptowaną zgodę na marketing. Wówczas konto będzie u nas przechowywane w systemie do chwili odwołania takiej zgody przez Użytkownika. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z tymi zasadami nie możemy przechowywać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody. W związku z tym z naszej bazy usuwamy niezwłocznie po zakończeniu umowy wszystkie dane osobowe z kont, które nie posiadają aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Aby sprawdzić czy masz aktualną umowę i jakie masz aktualne zgody zaloguj się na swoje konto na stronie: https://soto-warszawa-cms.efitness.com.pl/strefa-klienta?m_v=memberinfo automatyczne powiadomienia e-mail - to krótkie wiadomości e-mail, które będziesz otrzymywać każdorazowo z systemu, gdy wykonasz jakąś czynność, np. zapiszesz się na zajęcia, wykupisz karnet itp. System również automatycznie przypomni Ci o kończącym się karnecie oraz poinformuje, jeśli zajęcia, na które się zapisałeś ulegają jakimś zmianom, np. gdy poprowadzi je inny trener lub z przyczyn od nas niezależnych musiałyby zostać odwołane bądź przesunięte. newsy klubowe e-mail - to nasz newsletter z ciekawymi informacjami z życia klubu SOTO, informacjami o stażach, nowych zajęciach, eventach, sukcesach klubu i jego członków oraz z informacjami marketingowymi związanymi z naszą działalnością. Z zasady nie korzystamy z powiadomień sms, więc te ustawienia w systemie nie mają znaczenia.

 

 7. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich: Serwis soto.waw.pl nie monitoruje i nie jest w stanie weryfikować informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników. Osoby poniżej 16 roku życia (lub jeśli przepisy szczegółowe dopuszczają - to poniżej 13 roku życia) nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów. W przypadku chęci korzystania z serwisu i podawania w jakikolwiek sposób swoich danych osoby takie muszą poprosić swoich rodziców bądź prawnych opiekunów o wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza.

 

 8. Newsletter oraz Niezapowiedziane Wiadomości: Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Newsletterów oraz niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z soto.waw.pl i które w sposób jednoznaczny wyraziły na to zgodę zaznaczając odpowiednią zgodę na swoim koncie. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do soto.waw.pl (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje techniczne, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy oferty naszego ośrodka, w tym sklepu lub została opłacona przez Partnera soto.waw.pl. Informacje komercyjne filtrujemy tak, aby Użytkownicy nigdy nie otrzymywali informacji, która nie byłaby dla nich potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie.

 

 9. Jawne Dane Osobowe: Dane osobowe podawane przy okazji wysyłania opinii do artykułów, czy samego serwisu soto.waw.pl, a także dostępne na forum dyskusyjnym soto.waw.pl, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy praktycznej możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

 10. Strona soto.waw.pl wykorzystuje usługę Google Analitics, w celu poprawy funkcjonowania strony oraz dostarczania użytkownikom potencjalnie interesujących ich treści, przesyłając do serwerów Google dane mające charakter statystyczny i podlegające Zasadom Polityki Prywatności Google Analytics

 

 11. Polityka Cookies (Ciasteczka): Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SOTO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiosennej 2/246, NIP:1132958982, REGON: 369055015, KRS: 0000710600, tel.: +48 22 299 01 30. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

 

Pliki Cookies umożliwiają w szczególności:

 

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 

a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

b) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

c) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 12. Partnerzy: Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach soto.waw.pl.

 

 13. Wyłączenie Odpowiedzialności: Treści, opinie i komentarze umieszczane na soto.waw.pl nie są zawsze zgodne z opiniami soto.waw.pl i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach. Soto.waw.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w serwisie soto.waw.pl swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

14. Inne formularze: Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie soto.waw.pl i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez soto.waw.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

 

 15. Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszę wysłać na adres: soto@soto.waw.pl

 

 

§ 5 - PRAWA AUTORSKIE:

 

1. Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis soto.waw.pl są własnością SOTO, o ile nie zostały oznaczone inaczej.

 

2. Artykuły i zdjęcia umieszczone na stronie soto.waw.pl są własnością SOTO, twórców i osób na nich przedstawionych. Wszelkie ich wykorzystanie bez zgody właścicieli jest niezgodne z prawem.

 

3. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

 

4. Zezwala się na kopiowanie dokumentów publikowanych przez SOTO na tej stronie tylko w celach prywatnych.

 

5. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z SOTO.

 

 

§ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nie autoryzowanych.

 

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

 

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Reguluje to Polityka Prywatności.

 

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.

 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 

8. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Reguluje to punkt - Prawa Autorskie.

 

9. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

10. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji na adres mailowy podany w Zgłoszeniu. Za akceptację zmian uważa się także odnowienie Usługi zleconej przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z SOTO.

 

11. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik uzna, że nie zgadza się i nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien poinformować o tym Administratora. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

 

12. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

- Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;

- Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

- Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

- Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

13. W sprawach uregulowanych przez powołane wyżej ustawy lub bezwzględnie obowiązujące inne przepisy prawa, odmiennie od regulaminu, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy tych ustaw i prawa polskiego. W tym zakresie postanowienia regulaminu tracą ważność.

 

 Regulamin obowiązuje od: 16.05.2018r.

      Kierownictwo SOTO

PS
w dniu 16 maja 2018r. dokonane zostało uściślenie zapisów Polityki Prywatności, czyli § 4, tak, aby bardziej dokładnie opisywały zakres, czas oraz zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony soto.waw.pl oraz odbiorców usług realizowanych przez SOTO Sp. z o.o.. Zmiany te miały charakter tylko kosmetyczny, nie powodują jednak zmiany w umowach, które Użytkownicy zawarli z SOTO Sp. z o.o. do tej pory. Inaczej mówiąc, umowy zawarte przed 16 maja 2018r. obowiązują nadal bez zmian.

 

 

 

WZÓR POPRZEDNIEJ UMOWY CZŁONKA KLUBU SOTO

ważnej od 1 lutego 2018r.

 

Przed każdorazowym zakupem karnetu w Strefie Klienta zapoznaj się z warunkami zawartymi w Regulaminie oraz w Umowie Członkowskiej Klubu.

 

 

 

 

 

SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe

Tel.: +48 22 299 01 30

recepcja@soto.waw.pl

Jeśli zauważyłeś błąd na stronie - zgłoś nam na maila: redakcja@soto.waw.pl

Poleć tę stronę: